Espen Takle er en organist bosatt på Kolbotn, rett utenfor Oslo. Han tar konsertoppdrag, akkompagnatøroppdrag i tillegg til spill ved gudstjenster, begravelser og vielser, i Osloområdet.

Espen er en allsidig musiker som evner å gå inn i alle typer oppdrag med profesjonalitet, høyt kunstnerisk nivå, innlevelse og personlighet. Han er daglig leder og organist i Musikkformidling AS og kantor i Greverud menighet. I tillegg underviser han i Liturgisk orgelspill ved NLA Høgskolens avdeling i Staffeldtsgate i Oslo.

Se deg gjerne rundt på denne siden om hvem Espen er, hvilke tjenester som tilbys, og kontaktinformasjon for spørsmål eller oppdragsforespørsler.

-