Espen Takle er en organist bosatt på Kolbotn, rett utenfor Oslo. Han tar konsertoppdrag, akkompagnatøroppdrag i tillegg til spill ved gudstjenster, begravelser og vielser, i Osloområdet.

Takle er en allsidig musiker og lærer som tar på seg oppdrag med profesjonalitet, høyt kunstnerisk nivå, stor imøtekommenhet og med gode samarbeidsevner. Han spiller reglemessig solokonserter, er daglig leder og organist i Musikkformidling AS og kantor i Greverud menighet. I tillegg underviser han i Orgelspill og Liturgisk spill ved NLA Høgskolens avdeling i Staffeldtsgate i Oslo.

Se deg gjerne rundt på denne siden om hvem Espen er, hvilke tjenester som tilbys, og kontaktinformasjon for spørsmål eller oppdragsforespørsler.

-