Espen Takle er en organist bosatt på Kolbotn, rett utenfor Oslo. Han tar konsertoppdrag, akkompagnatøroppdrag i tillegg til spill ved gudstjenster, begravelser og vielser, i Osloområdet.

Takle er en allsidig musiker og lærer som tar på seg oppdrag med profesjonalitet, høyt kunstnerisk nivå, stor imøtekommenhet og med gode samarbeidsevner. Han er i dag kantor i Gamle Aker kirke i Oslo og underviser i orgelspill og liturgisk spill ved NLA Høgskolen. I tillegg tar han organistoppdrag gjennom Musikkformidling AS.

Se deg gjerne rundt på denne siden om hvem Espen er, hvilke tjenester som tilbys, og kontaktinformasjon for spørsmål eller oppdragsforespørsler.

-